DMCA Policy

Můžete požádat o odstranění jakéhokoli materiálu, který je chráněn autorskými právy. Pokud najdete takový materiál, který je zde zveřejněn nebo na něj odkazuje, můžete nás kontaktovat a požádat o odstranění.

Vaše žádost o porušení autorských práv musí obsahovat následující prvky:

1. Poskytněte důkaz oprávněné osoby jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

2. Poskytněte dostatečné kontaktní informace, abychom vás mohli kontaktovat. Musíte také uvést platnou e-mailovou adresu.

3. Prohlášení, že žalující strana má v dobré víře, že použití materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani zákonem.

4. Prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a na základě trestu za křivou přísahu, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

5. Musí být podepsána oprávněnou osobou, aby jednala jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno.

Zašlete písemné oznámení o porušení předpisů na e-mail:

[chráněno e-mailem] 

Odstraňte prosím materiál chráněný autorskými právy do 2 pracovních dnů.