PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

V případě jakýchkoli obav nebo stížností týkajících se možného porušení práv duševního vlastnictví, vyplňte prosím níže uvedený formulář a specificky uveďte práva, která byla údajně porušena, a obviněný produkt (výrobky).